Plats
Stockholm, Sverige
Webbsajt
http://www.kvalitetsviner.se
Kontakt
KC Wallberg, Ulrika Almström Höijer, Björn Vasseur, Nicolas Pérez, Josefine Forsgren, Elin Karlsson, Anna Johansson
Telefon
+46 70-7790968
Epost
ulrika@kvalitetsviner.se
Info
Vi säljer vin, sprit och alkoholfria drycker.
Vi arbetar med producenter som valt att göra naturliga viner och där man använder sig av ekologiska och biodynamiska arbetsmetoder. Det ger oss möjlighet att erbjuda naturliga produkter, som framställts med ett minimum av påverkan på naturen. Mognadsprocesser och smakutveckling får ha sin gång utan tillsatser av konstgjorda substanser eller annan manipulation. Ingenting är tillsatt, ingenting är borttaget. Hela processen från druva till färdig produkt präglas av kärlek och omsorg i alla detaljer. För våra producenter och för oss är certifiering en viktig markering att detta sätt att arbeta på är ett långsiktigt åtagande för att värna om jorden och kommande generationer. Dåliga år kan aldrig bli någon ursäkt för att frångå principerna och tillsätta kemikalier för att “rädda” skörden. Det är våra producenters djupa kunskap om vinet och jorden som är det avgörande. Alla våra producenter är certifierade, men i något fall finns det enstaka produkter som är under konvertering till ekologisk eller biodynamisk certifiering.